Translate "씻다" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


씻다 — tvätta (Swedish / svenska)
Att föra ett föremål eller redskap över en yta eller annat föremål med kontinuerlig kontakt i avsikt att avlägsna ett ämne från dess yta.
Att ta bort smuts från ett föremål med hjälp av vatten (vanligen tillsammans med tvål).

Translate 씻다

Learn how to say "씻다" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Korean and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey