Translate "마이크 로파" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


마이크 로파 — mikrovåg (Swedish / svenska)
En elektromagnetisk våg som har en våglängd mellan omkring 0,3 och 30 centimeter, motsvarande frekvenser på 1-100 gigahertz; Emellertid finns inga skarpa gränser mellan mikrovågor och infraröda och radiovågor.

Translate 마이크 로파

Learn how to say "마이크 로파" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Korean and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey