Translate "마이크 로파" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


마이크 로파 — mikroval (Slovenian / slovenščina)
Elektromagnetno valovanje z valovno dolžino med približno 0.3 in 30 centimetrov, kar ustreza frekvenci 1-100 gigahertzov. Pravzaprav ni ostre meje med mikrovalovi, infrardečimi in radijskimi valovi.

Translate 마이크 로파

Learn how to say "마이크 로파" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Korean and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey