Translate "마우스" into Romanian (română)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


마우스 — maus (Romanian / română)
Un echipament electronic care atunci când este mişcat pe o suprafaţă plană mută un cursor pe axele X şi Y ale unei interfeţe grafice şi care are unul sau mai multe butoane pentru permit apăsarea butoanelor interfeţei grafice.

Translate 마우스

Learn how to say "마우스" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Korean and Romanian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey