Translate "마우스" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


마우스 — mysz (Polish / polski)
Urządzenie wskazujące używane podczas pracy z interfejsem graficznym systemu komputerowego. Mysz umożliwia poruszanie kursorem po ekranie komputera poprzez przesuwanie jej po powierzchni płaskiej.

Translate 마우스

Learn how to say "마우스" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Korean and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey