Translate "두루미" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


두루미 — kraanvogel (Dutch / Nederlands)
Een grote vogel van de orde Gruiformes en de familie Gruidae, heeft lange poten en een lange hals welke hij uitstrekt tijdens het vliegen.

Translate 두루미

Learn how to say "두루미" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Korean and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey