Translate "니우에" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


니우에 — Niue (Dutch / Nederlands)
Een eilandnatie in het zuiden van de Grote Oceaan, ongeveer 400 km (250 mijl) ten oosten van Tonga. Met hoofdstad Alofi.

Translate 니우에

Learn how to say "니우에" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Korean and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey