Translate "남아메리카" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


남아메리카 — Južna Amerika (Slovenian / slovenščina)
Kontinent v južnem delu zahodne poloble, vzdolž ekvatorja in kozorogovega povratnika (južnega vzporednika), omejuje ga Karibsko morje na severu, je med Atlantikom in Pacifikom, s Panamskim prekopom je povezan s Severno Ameriko. Razdeljen je na dvanajst držav: Argentina, Bolivija, Brazilija, Čile, Ekvador, Gvajana, Kolumbija, Paragvaj, Peru, Surinam, Urugvaj in Venezuela.

Translate 남아메리카

Learn how to say "남아메리카" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Korean and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey