Translate "남아메리카" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


남아메리카 — Zuid-Amerika (Dutch / Nederlands)
Een continent in het zuidelijke deel van de westelijk halfrond tegen de evenaar en de Steenbokskeerkring, liggend tussen de Caribische Zee in het noorden en Atlantische en Grote Oceaan, verbonden met Noord-Amerika van Midden-Amerika en verdeeld in twaalf landen: Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela.

Translate 남아메리카

Learn how to say "남아메리카" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Korean and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey