Translate "黑色" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


黑色 — svart (Swedish / svenska)
En färg (samma färg som himlen nattetid och en koltrasts fjädrar) som skapas genom att allt ljud absorberas och inget reflekteras; mörk och färglös.

Translate 黑色

Learn how to say "黑色" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey