Translate "黑色" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


黑色 — čierny (Slovak / slovenčina)
Farba (farba oblohy v noci, peria drozda), tvorí sa pohltením všetkého svetla; temno a bezfarebno.

Translate 黑色

Learn how to say "黑色" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey