Translate "麦芽" into Slovak (slovenčina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


麦芽 — slad (Slovak / slovenčina)
Surovina používaná predovšetkým na výrobu piva a destiláciu, získaná klíčením a sušením jačmeňa.

Translate 麦芽

Learn how to say "麦芽" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Slovak by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey