Translate "騒音法規" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


騒音法規 — zakonodaja s področja hrupa (Slovenian / slovenščina)
Zakonodaja, ki jo je vpeljalo veliko vlad, za preprečevanje in zmanjševanje emisij hrupa iz industrijskih, trgovskih in domačih zemljišč, iz motorjev in letal ter iz potrošniških naprav in pripomočkov. (Vir: GILP96)

Translate 騒音法規

Learn how to say "騒音法規" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey