Translate "騒音法規" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


騒音法規 — ustawodawstwo dotyczące hałasu (Polish / polski)
prawodawstwo dotyczące zapobiegania i ograniczania emisji hałasu ze źródeł przemysłowych, usługowych i domowych, pojazdów i samolotów oraz sprzętu domowego

Translate 騒音法規

Learn how to say "騒音法規" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey