Translate "食品添加物" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


食品添加物 — živilski aditiv (Slovenian / slovenščina)
Snovi, ki same po sebi nimajo hranilne vrednosti (ali se ne uporabljajo kot hranila), med predelavo se dodajajo hrani, da se izboljša barvo, teksturo, okus ali pa, da hrana obdrži svoje lastnosti dalj časa.

Translate 食品添加物

Learn how to say "食品添加物" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey