Translate "食品添加物" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


食品添加物 — dodatek do żywności (Polish / polski)
substancja chemiczna stosowana jako dodatek do żywności dla poprawienia smaku, zapachu lub zachowania trwałości

Translate 食品添加物

Learn how to say "食品添加物" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey