Translate "食事する" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


食事する — äta (Swedish / svenska)
Att förtära en måltid.
Att förtära något fast eller halvfast (vanligen mat) genom att placera det i munnen och så småningom svälja det.

The original Japanese definition:

食事する (Japanese)
口に固形物あるいは版固形物(通常は食品)を入れ、呑みこむことにより、それを消費すること。

Translate 食事する

Learn how to say "食事する" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey