Translate "面包" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


面包 — bröd (Swedish / svenska)
Ett vanligt födoämne tillverkat huvudsakligen av mjöl, vatten och jäst, och framställt genom knådning och bakande av en deg.

Translate 面包

Learn how to say "面包" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey