Translate "青" into Estonian (eesti keel)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


青 — roheline (Estonian / eesti keel)
Kasvava lehestiku värvus ja samuti teiste taimerakkude värvus, mis sisaldavad klorofülli; värvus nähtavas spektris kollase ja sinise vahel; üks primaarseid liitvärve edastatud valgusele; värvus, mis saadakse, kui lahutada valgest valgusest punane ja sinine, kasutades tsüaani ja kollast filtrit.

Translate 青

Learn how to say "青" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Estonian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey