Translate "青" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


青 — groen (Dutch / Nederlands)
De kleur zowel van groeiend gebladerte als van andere plantencellen met chlorophyl; de kleur tussen geel en blauw in het zichtbare spectrum; een van de primaire additieve kleuren voor uitgestraald licht; de kleur verkregen door rood en blauw aan wit licht te onttrekken door cyaan- en geelfilters toe te passen.

Translate 青

Learn how to say "青" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey