Translate "需給" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


需給 — ponudba in povpraševanje (Slovenian / slovenščina)
Odnos med količino proizvodov, ki je odstopna za nakup, in med zahtevo oziroma sposobnostjo potrošnika za nakup proizvodov, kar v teoriji določa ceno proizvoda na prostem trgu. (Vir: MGHME)

Translate 需給

Learn how to say "需給" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey