Translate "需給" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


需給 — podaż i popyt (Polish / polski)
stosunek pomiędzy ilością dobra dostępnego dla nabywców, a chęcią lub możliwością konsumentów do jego nabycia, który - teoretycznie - określa jego cenę w warunkach wolnorynkowych

Translate 需給

Learn how to say "需給" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey