Translate "雨林" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


雨林 — lasy deszczowe (Polish / polski)
Wiecznie zielone lasy liściaste, występujące na obszarach o dużej wilgotności, głównie w strefach klimatu tropikalnego i subtropikalnego, miejscami w strefie klimatu umiarkowanego.

Translate 雨林

Learn how to say "雨林" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey