Translate "防波堤" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


防波堤 — golfbreker (Dutch / Nederlands)
Een constructie in of rond een haven ontworpen om de kracht van de zee te breken en om bescherming te voorzien aan de vaartuigen die daar binnen liggen.

Translate 防波堤

Learn how to say "防波堤" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey