Translate "锕系元素" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


锕系元素 — aktinidi (Slovenian / slovenščina)
Skupina 15 radioaktivnih elementov, nekateri so naravnega izvora, drugi pa so umetno ustvarjeni v jedrskih reakcijah. Vključujejo plutonij, americij in neptunij. Nevarnost za zdravje, ki jo predstavljajo aktinidi, če so spuščeni v okolje, izhaja iz njihovih radioaktivnih lastnosti. So alfa-emitorji in lahko ob vnosu v telo povzročijo težke, lokalno omejene, poškodbe tkiva. (Vir: WRIGHT)

Translate 锕系元素

Learn how to say "锕系元素" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey