Translate "锕系元素" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


锕系元素 — aktynowce (Polish / polski)
promieniotwórcze, ciężkie pierwiastki chemiczne, metale, maksymalnie sześciowartościowe, należące do siódmego okresu okresowego układu pierwiastków

Translate 锕系元素

Learn how to say "锕系元素" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey