Translate "鋼鉄" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


鋼鉄 — stal (Polish / polski)
Stop żelaza zawierający węgiel (ok. 0,1-0,7%) oraz małe ilości innych pierwiastków (fosfor, siarka, magnez, chrom, nikiel), charakteryzujący się wytrzymałością, podatnością na przetwarzanie.

Translate 鋼鉄

Learn how to say "鋼鉄" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey