Translate "鋼鉄" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


鋼鉄 — staal (Dutch / Nederlands)
Elk van de verscheidene legeringen met als basis ijzerhoudend koolstof (normaliter 0.1-0.7%) en dikwijls kleine hoeveelheden van andere elementen als fosfor, zwavel, mangaan, chroom en nikkel. Staal vertoont een verscheidenheid aan eigenschappen, zoals kracht, bewerkbaarheid enz. afhankelijk van samenstelling en behandeling. (Bron: CED)

Translate 鋼鉄

Learn how to say "鋼鉄" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey