Translate "銀河, 天の川" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


銀河, 天の川 — Droga Mleczna (Polish / polski)
Galaktyka spiralna z poprzeczką, w której znajduje się m.in. Układ Słoneczny.

Translate 銀河, 天の川

Learn how to say "銀河, 天の川" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey