Translate "鉞" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


鉞 — yxa (Swedish / svenska)
Ett verktyg för att fälla träd eller hugga ved, som består av ett tungt metallhuvud som är utplattat till ett blad på en sida, och som är fäst vid ett handtag, vanligen av trä.

Translate 鉞

Learn how to say "鉞" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey