Translate "金属" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


金属 — metal (Polish / polski)
nieprzejrzysty materiał krystaliczny, zazwyczaj bardzo wytrzymały, wykazujący dobre przewodnictwo elektryczne i cieplne oraz dużą ciągliwość i współczynnik odbicia

Translate 金属

Learn how to say "金属" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey