Translate "重合体" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


重合体 — polimer (Slovenian / slovenščina)
Snovi iz ogromnih molekul, ki nastanejo z združitvijo preprostih molekul (monomerov). (Vir: MGH)

Translate 重合体

Learn how to say "重合体" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey