Translate "重合体" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


重合体 — polymeer (Dutch / Nederlands)
Een reuzemolecuul die bestaat uit een sequentie van één of meerdere identieke of soortgelijke onderdelen (monomere eenheden) die aan elkaar zijn gekoppeld.

Translate 重合体

Learn how to say "重合体" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey