Translate "遺伝資源" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


遺伝資源 — genski vir (Slovenian / slovenščina)
Genska zaloga v naravnih in kultiviranih nakopičenih organizmih, ki so na razpolago ljudem. Želeno je, da se ohranja čimbolj raznolika vrsta organizmov, zlasti še vzgojene kultivarjev in njihove prednike, da se vzdržuje številna genska baza. Številčnejša je genska baza, večja bo zmožnost prilagoditve na določene okoljske razmere. (Vir: ALL2)

Translate 遺伝資源

Learn how to say "遺伝資源" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey