Translate "遺伝資源" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


遺伝資源 — zasoby genów (Polish / polski)
pula genowa zawarta w zasobach organizmów występujących tak naturalnie, jak i hodowanych, które mogą być wykorzystywane gospodarczo

Translate 遺伝資源

Learn how to say "遺伝資源" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey