Translate "遺伝子" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


遺伝子 — gen (Slovenian / slovenščina)
Dedna zasnova, sestavljena iz DNK, ki zavzema fiksni položaj na kromosomu. Gen lahko z določitvijo verige polipeptidov, ki tvorijo beljakovine ali del beljakovine (strukturni gen), določi značilnosti posameznika; ali zatre tako delovanje (represivni gen). (Vir: CED)

Translate 遺伝子

Learn how to say "遺伝子" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey