Translate "遺伝子" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


遺伝子 — gen (Polish / polski)
podstawowa materialna jednostka dziedziczenia, związana z przekazywaniem poszczególnych cech dziedzicznych organizmu, mająca określone i stałe miejsce w chromosomach jądra komórkowego roślin i zwierząt oraz w genoforach (np. u bakterii)

Translate 遺伝子

Learn how to say "遺伝子" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey