Translate "遺伝子プール" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


遺伝子プール — genski fond (Slovenian / slovenščina)
Celotno število genov ali količina genskih informacij, ki jih posedujejo vsi reproduktivni člani neke populacije organizmov, ki se spolno razmnožujejo.

Translate 遺伝子プール

Learn how to say "遺伝子プール" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey