Translate "遺伝子プール" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


遺伝子プール — zasoby genetyczne (Polish / polski)
łączna ilość genów lub informacji genetycznej u wszystkich osobników w wieku reprodukcyjnym w populacji organizmów rozmnażających się płciowo.

Translate 遺伝子プール

Learn how to say "遺伝子プール" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey