Translate "赤道" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


赤道 — evenaar (Dutch / Nederlands)
Een grote ingebeelde cirkel rond de aarde, op gelijke afstand van beide polen, het aardoppervlak verdelend in een noordelijke en een zuidelijke hemisfeer.

Translate 赤道

Learn how to say "赤道" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey