Translate "赤潮" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


赤潮 — rdeča plima (Slovenian / slovenščina)
Morska voda, ki je prekrita oziroma ki spremeni barvo zaradi nenadne rasti algastega cvetenja, ali zaradi velikega povečanja enoceličnih organizmov, dinoflagelatov.

Translate 赤潮

Learn how to say "赤潮" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey