Translate "試験" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


試験 — prov (Swedish / svenska)
En serie frågor (utvalda av läraren eller professorn) ställda med avsikt att mäta hur mycket eleverna eller studenterna har lärt sig under en given utbildningsperiod, termin eller läsår.

Translate 試験

Learn how to say "試験" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey