Translate "蝙蝠" into Swedish (svenska)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


蝙蝠 — fladdermus (Swedish / svenska)
Ett litet nattaktivt flygande däggdjur av ordningen Chiroptera, som navigerar med hjälp av radareko. Det ser ut som en mus med membranlika vingar som går från frambenen till bakbenen eller svansen.

Translate 蝙蝠

Learn how to say "蝙蝠" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Swedish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey