Translate "蛇" into Turkish (Türkçe)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


蛇 — yılan (Turkish / Türkçe)
Serpentes alttakımına ait bir sürüngen, tipik olarak uzuvsuz, silindirik bir beden, kaynaşmış gözkapakları ve avını yutabilmek için değilşime uğramış bir çeneye sahiptir.

Translate 蛇

Learn how to say "蛇" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Turkish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey