Translate "蚤" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


蚤 — pchła (Polish / polski)
Aphaniptera, rząd obejmujący około 1500 gatunków drobnych, bezskrzydłych owadów skaczących, o kłująco-ssących narządach gębowych, pasożytujących na kręgowcach; najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem jest pchła ludzka

Translate 蚤

Learn how to say "蚤" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey