Translate "腹部" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


腹部 — buik (Dutch / Nederlands)
Het onderste deel van de voorkant van de romp van mens (of vergelijkbaar deel bij dier), van boven begrenst door het middenrif en van onderen door de bekkengordel. Bevat de ingewanden.

Translate 腹部

Learn how to say "腹部" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey