Translate "脊索動物" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


脊索動物 — strunarji (Chordata) (Slovenian / slovenščina)
Najvišje deblo v živalskem kraljestvu, opredeljuje jih hrbtna struna, živčna struna in škržna špranja; vključuje brezglavce, plaščarje in vretenčarje. (Vir: MGH)

Translate 脊索動物

Learn how to say "脊索動物" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey