Translate "结婚" into Dutch (Nederlands)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


结婚 — huwelijk (Dutch / Nederlands)
Een unie tussen twee mensen (meestal een man en een vrouw) die de wettelijke verplichtingen met zich meebrengt en is bestemd voor het laatst voor het leven.

Translate 结婚

Learn how to say "结婚" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Chinese and Dutch by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey