Translate "繊維植物" into Polish (polski)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


繊維植物 — rośliny wykorzystywane w przemyśle włókienniczym (Polish / polski)
rośliny, z których mogą być produkowane materiały tekstylne

Translate 繊維植物

Learn how to say "繊維植物" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Polish by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey