Translate "細胞毒性" into Slovenian (slovenščina)

Search for an expression in any language pair... Dictionary Home


細胞毒性 — citotoksičnost (Slovenian / slovenščina)
Določena stopnja uničevalne moči nad celicami, s katero razpolaga ali jo dejansko ima nek agens; nanaša se predvsem na citolizo celic in na antineoplastična zdravila, ki selektivno uničijo celice med delitvijo.

Translate 細胞毒性

Learn how to say "細胞毒性" in other languages:


Browse our dictionary

Find other interesting words in Japanese and Slovenian by browsing through our dictionary:

Get Quote

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC, New York, New Jersey